055-3600102 info@be-insured.info

Voor alle inkomens, zakelijke en

particuliere

verzekeringen

Centrum voor bedrijfsgezondheid

Centrum voor bedrijfsgezondheid is een bedrijf dat casemanagement en taakdelegatie aanbiedt aan bedrijven. De casemanager kan hierdoor taken overnemen van de bedrijfsarts. Op deze manier hoeft de bedrijfsarts niet elke keer opgeroepen te worden. Dit is tijdbesparend en zo kunnen de kosten gereduceerd worden. Door Centrum voor bedrijfsgezondheid in te zetten, hebben u en uw werknemer één vast aanspreekpunt.  

Waarom Centrum voor bedrijfsgezondheid? 

  • Altijd een gecertificeerd aanspreekpunt; 
  • Geen lange wachttijden voor u of uw medewerker; 
  • Waar mogelijk een snel re-integratietraject; 
  • Beperkte toegang tot medische gegevens; 
  • Een procesbegeleider die snel kan schakelen met de bedrijfsarts. 

Wet verbetering poortwachter