055-3600102 info@be-insured.info

Zet maar vast in uw agenda: 25 mei 2018, invoering van de GDPR

De wereld wordt steeds digitaler en bijna geen enkel bedrijf functioneert meer optimaal zonder computers of computergestuurde machines. Niet verwonderlijk dus dat de criminaliteit ook mee verandert. Internetcriminaliteit is tegenwoordig een groeiend probleem voor veel ondernemers.

Omdat met deze vorm van criminaliteit het risico op datalekken ook steeds groter wordt, stelt de overheid ook steeds zwaardere eisen aan bedrijven en in dit kader wordt volgend jaar ook de Europese richtlijn GDPR (Global Data Protection Regulation) ingevoerd. Met de uitrol van de GDPR wil de Europese Unie ervoor zorgen dat organisaties privacyregels scherper op hun netvlies hebben staan en dat hierdoor consumenten meer vertrouwen hebben in de manier waarop omgegaan wordt met hun informatie.

Organisaties zijn vanaf de invoering op 25 mei 2018 verplicht om adequate stappen te nemen om de gegevens van hun relaties te beveiligen. Komt er toch onbedoeld vertrouwelijke informatie naar buiten, dan moet dit datalek direct gemeld worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Internetcriminaliteit voorkomen

Als organisatie kun u zich goed beschermen tegen internetcriminaliteit. Zorg voor goede firewalls en virusscanners, voer updates uit en download enkel bestanden van betrouwbare bronnen.

Daarnaast is het mogelijk om je te verzekeren tegen internetcriminaliteit. Met een Cyber en Data Risksverzekering wordt niet alleen de schade vergoedt, maar ook worden er stappen ondernomen om de schade te beperken. Actief en preventief. Vooraf is het mogelijk om alle systemen te laten scannen op veiligheid en weet u direct of u voldoet aan de strenge eisen die gesteld worden in de nieuwe richtlijn. In het geval van een aanval worden direct specialisten ingezet om deze af te slaan en wordt alles in het werk gesteld om de schade niet alleen voor de organisatie, maar ook voor de klant te beperken.  Met deze maatregelen is ook uw organisatie klaar voor de invoering van de GDPR op 25 mei 2018.

Meer weten over een Cyber en Data Risksverzekering? Op deze pagina leest u meer.

Beoordeel ons