055-3600102 info@be-insured.info

Budget, natura of restitutie-zorgverzekering; het verschil

De laatste dagen krijgen wij veel vragen over het verschil tussen een budget-, natura- en een restitutiezorgverzekering en waarom de één beter zou zijn dan de ander. Met nog drie werkdagen te gaan waarin je een nieuwe zorgverzekering kan kiezen, willen we graag het  één en ander nog eens verduidelijken.

Zorgverzekering, hoe zit het ook alweer?

In Nederland is iedereen bij wet verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Deze zorgverzekering vergoedt onder andere kosten van de huisarts, zorg in het ziekenhuis en benodigde onderzoeken. Medisch noodzakelijke zorg is met deze verzekering in de basis goed afgedekt. Wil je ook extra zorg, zoals fysiotherapie, tandarts en bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen verzekeren, dan kun je dit aanvullend verzekeren. Hiervoor is geen verplichting.

De inhoud van de basisverzekering is bij iedere verzekeraar gelijk. Dit is namelijk bij wet bepaald. Toch zit er wel verschil in de verschillende polissen, namelijk in de keuzevrijheid die er is. Er zijn drie verschillende typen polissen: Budget, Natura en Restitutie. Iedere verzekeraar kan alle drie de polissen naast elkaar voeren. In de regel geldt, hoe meer keuzevrijheid, hoe duurder de polis.

lees hier meer over de vergoedingen in de basisverzekering

 

Budgetpolis – beperkte keuzevrijheid
Bij een Budgetverzekering is slechts een klein deel van alle zorgverleners gecontracteerd. Dit betekent dat je vooraf goed moet uitzoeken of de zorgverlener van jouw keuze een contact heeft met jouw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat je voor een behandeling dus niet terecht kan in het plaatselijke ziekenhuis en verder moet reizen.

Kies je toch voor een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan wordt doorgaans slechts 65% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoedt.

Een voorbeeld:
Je wilt naar Ziekenhuis A voor een behandeling van € 1200. Jouw verzekeraar heeft geen contract met dit ziekenhuis. Het gemiddeld gecontracteerd tarief voor deze behandeling is € 1000. De vergoeding die jij krijgt van de verzekeraar is dan 65% * € 1000 = € 650. Staat je eigen risico dan ook nog open, dan is de vergoeding die je krijgt bij ziekenhuis A slechts € 265.

De communicatie met de verzekeraar gaat doorgaans via internet en kan het zijn dat je bijvoorbeeld medicijnen ook via een online apotheek moet bestellen. Het is niet altijd mogelijk om met je verzekeraar te bellen.

Naturapolis – ruime keuzevrijheid
Bij een naturapolis is een groter deel van de zorgverleners gecontracteerd. Doorgaans hebben de verzekeraars contracten met de meeste ziekenhuizen en kan je dus ook in je eigen omgeving geholpen worden. Kies je voor een niet gecontracteerde zorgverlener, dan wordt in de regel 75% van de kosten van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. Communicatie kan via internet, maar ook op papier of via de telefoon.

Een voorbeeld:
Je wilt voor een behandeling naar ziekenhuis A voor een behandeling van € 1000. Ziekenhuis A heeft geen contract met uw verzekeraar. Het gemiddeld gecontracteerde tarief is € 1000. Omdat er geen contract is, wordt 75% * € 1000 = € 750. Heb je nog eigen risico openstaan, dan wordt dit ook verrekend

Restitutiepolis – volledige keuzevrijheid
Met een restitutiepolis kan je bij alle zorgverleners terecht. Je hoeft dus niet te kijken of jouw verzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgverlener van jouw keuze. Wel kan het zo zijn dat je zelf een rekening moet insturen of soms zelfs voorschieten, omdat er geen afspraken zijn tussen de zorgverlener en jouw verzekeraar. Bij een zuivere restitutiepolis worden alle kosten vergoedt. Er zijn ook zogenoemde ‘combinatiepolissen’, waarbij maximaal het marktconforme tarief voor een behandeling vergoed wordt. Mocht je naar een dure privékliniek willen, dan is het verstandig om goed te weten welk type polis je hebt. Communicatie met de verzekeraar kan meestal via internet, post of telefoon.

Een voorbeeld:
Je wilt naar Ziekenhuis A voor een behandeling van € 1500. Het marktconforme tarief voor deze behandeling is € 1200. Ziekenhuis A is een privékliniek en heeft geen contract met jouw zorgverzekeraar. Met een zuivere restitutiepolis vergoedt de verzekeraar € 1500. Met een combinatiepolis wordt  100% van het marktconforme tarief = € 1000 vergoed. Hou er wel rekening mee dat dat een openstaand eigen risico ook nog verrekend wordt.

 

Conclusie
Of een naturapolis of restitutiepolis beter is, is volledig afhankelijk van je eigen wensen en zorgvraag. Met een normale naturapolis kan je op de meeste plekken terecht en het is dan ook niet gek dat ruim 80% van alle Nederlanders dit type polis heeft. Met een wat specifiekere zorgvraag is een restitutiepolis vaak beter. Wij adviseren wel terughoudend te zijn met een echte budgetpolis en je goed te realiseren dat je voor hoge zorgkosten kan komen te staan wanneer je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat.

Goed om te weten

  • Voor spoedeisende zorg kan je met ieder type polis in ieder ziekenhuis terecht. Met een hartaanval hoef je dus niet eerst naar het ziekenhuis in een andere stad, omdat er geen contract is met je zorgverlener.
  • Huisartsenzorg, zorg voor kinderen en zorg omtrent een bevalling valt niet onder het eigen risico. Hier is het wel weer belangrijk dat er een contract is met je zorgverzekeraar.

Verder lezen over de zorgverzekering:

Beoordeel ons