055-3600102 info@be-insured.info

Op Prinsjesdag maakt de regering haar plannen voor het komende jaar bekend. Hierin zijn de wijzigingen in de Basisverzekering 2020 en de hoogte van het verplicht eigen risico bekend gemaakt.

In het kort:

 • Het eigen risico blijft volgend jaar gelijk, namelijk € 385;
 • De overheid heeft besloten dat zorgverzekeraars niet meer dan 5% korting mogen geven op de premie van een collectieve Basisverzekering;
 • De zorgtoeslag stijgt met maximaal € 67 per jaar voor een alleenstaande en maximaal € 95 per jaar voor meerpersoonshuishouden;
 • Langere tijd ver reizen voor een behandeling? Dan krijgt u een logeervergoeding van € 75 per nacht;
 • Het eigen risico vervalt voor Stoppen met roken.

De geldzaken…

 • De verwachtte premiestijging voor de Basisverzekering 2020 is € 37. Dit komt maandelijks neer op zo’n 3 euro. Deze prijsstijging is een richtlijn. Dit betekent dat verzekeraars vrij zijn om zelf de premie te bepalen.
 • Het eigen risico blijft volgend jaar gelijk, namelijk € 385. Bij de meeste verzekeraars kunt u het verplicht eigen risico ook in 10 maandelijkse termijnen betalen. Dit kunt bij de aanvraag aangeven. Verandert u niet van verzekeraar, maar wilt u wel het eigen risico in termijnen betalen? U kunt dit doorgaans aangeven in de digitale omgeving van uw zorgverzekering.
 • De overheid heeft besloten om de collectiviteitskorting voor de basisverzekering te maximeren op 5%. In 2019 is dit nog 10%. De korting voor de aanvullende verzekeringen is nog niet gemaximeerd door de overheid.
 • Om de extra kosten van de hogere premie en de de verlaging van de collectiviteitskorting te dekken, gaat de zorgtoeslag omhoog. De maximale stijging is 67 euro voor alleenstaanden en 95 euro voor meerpersoonshuishoudens per jaar.
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Button_Widget”][/siteorigin_widget]

De zorgzaken…

De Basisverzekering 2020 wordt uitgebreid met:

 • Nieuwe medicatie tegen kanker: geneesmiddelen durvalumab en abemacicilib. Deze wijziging gaat al in op 1-9-2019
 • Nieuw middel tegen ms: middel Fampyra voor patiënten met multiple Sclerose. Deze wijziging gaat al in op 1-9-2019
 • Mensen die ver van huis moeten reizen voor behandeling bij een medisch specialist, maar niet worden opgenomen, krijgen in 2020 recht op een logeervergoeding. De vergoeding bedraagt maximaal 75 euro per nacht op voorwaarde dat er sprake is van minimaal drie aaneengesloten dagen behandeling. Het gaat alleen om patiënten die recht hebben op zittend ziekenvervoer, bijvoorbeeld mensen die moeten reizen voor behandeling met chemotherapie, nierdialyse, visueel gehandicapten en rolstoelers. De logeervergoeding wordt alleen verleend in plaats van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer.
 • De zorg die de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten bieden is vanaf 2020 onderdeel van het basispakket. Dit moet de druk op de huisarts en wijkverpleegkundige verminderen. Per 2021 vergoedt de basisverzekering ook andere zorg voor specifieke patiëntgroepen, zoals de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dit vervangt de huidige subsidieregeling.
 • Wilt u stoppen met roken? Goed nieuws. U betaalt niet langer een eigen risico voor het Stoppen met Roken programma.  De kosten hiervan werden al vergoed door de basisverzekering, maar vielen nog wel onder het eigen risico. Daar komt vanaf 2020 verandering in.

Agendapunten

Zet de volgende belangrijke data alvast in uw agenda!

 • 12 november 2019
  De uiterste datum waarop zorgverzekeraars hun tarieven en vergoedingen voor 2020 bekend maken. Vanaf deze datum kunt u ook overstappen of uw verzekering aanpassen.
 • 31 december 2019
  De laatste dag waarop u uw zorgverzekering kunt opzeggen of wijzigen
 • 31 januari 2020
  Laatste dag waarop u een nieuwe zorgverzekering kunt afsluiten. U moet dan wel voor 31-12-2019 uw oude verzekering hebben opgezegd.
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Beoordeel ons