055-3600102 info@be-insured.info

Meldt u uw medewerkers ziek? Stelt u de medewerkers vrij van werk? Is thuiswerken een optie? Zomaar een paar vragen waarmee werkgevers, maar ook medewerkers op dit moment worstelen. be-insured legde een aantal vragen voor aan een bedrijfsarts. Zo helpen wij u graag verder in deze lastige periode.

Bij ziek melden wordt bijvoorbeeld ook de Wet verbetering Poortwachter actief, met bijbehorende kosten en verplichtingen. Dit is niet in alle gevallen direct noodzakelijk. Wat wel noodzakelijk is vertellen onze adviseurs u graag.

Lees hieronder de antwoorden van een bedrijfsarts op veelgestelde vragen die de afgelopen periode bij ons binnenkwamen. 

Vraag: Als een medewerker verhoging heeft, maar het gaat op en neer tussen bijvoorbeeld 37.5 ℃ en 38.5 ℃ moet een medewerker dan thuisblijven tot de temperatuur weer stabiel is?

Antwoord bedrijfsarts: Een medewerker die klachten heeft zou ik adviseren om thuis te werken tot de klachten geheel over zijn. Als de koorts en het hoesten minimaal een hele dag weg is kan de medewerker weer aan het werk volgens advies RIVM.

Vraag: Als een medewerker een ziek kind thuis heeft, moet de medewerker dan thuisblijven?

Antwoord bedrijfsarts: Als een medewerker een kind heeft dat ziek is, maar zelf geen klachten heeft dan kan de medewerker gewoon werken.

Vraag: Als een medewerker ziek is geweest, moet er dan nog een bepaalde tijd tussen zitten voordat een medewerker kan terugkomen naar het werk?

Antwoord bedrijfsarts: Als de koorts en het hoesten minimaal een hele dag weg zijn, kan de medewerker weer aan het werk volgens advies RIVM.

Vraag: Stelt de arbodienst eisen aan mij als werkgever, als mijn medewerkers thuis moeten werken?

Antwoord bedrijfsarts: Bij thuiswerken geldt de Arbeidsomstandighedenwet, maar de arboregels zijn soepeler dan voor de werkplek binnen je bedrijf. Het is in normale omstandigheden verstandig om je thuiswerkers en telewerkers te informeren over de regels. Denk aan afspraken maken over pauzes en onderhoud van computers, apparatuur of machines. Je moet ze ook informeren over de risico’s die ze lopen, zoals de kans op rsi of werkstress. Ook is het raadzaam te controleren of de werkplek aan de ARBO-eisen voldoet. Dat kan door de werknemer een checklist te laten invullen. Voldoet de werkplek niet? Dan moet je helpen de werkplek aan te passen.

Vraag: Moet ik mijn personeel met corona doorbetalen?

Antwoord bedrijfsarts: Als je personeel ziek thuis zit, ben je verplicht loon te laten doorbetalen. Als je een verzuimverzekering hebt afgesloten, dekt deze de loondoorbetalingsverplichting. Is je werknemer door ziekte niet in staat te werken? Dan keert de verzuimverzekering uit, ongeacht om welke ziekte het gaat. Maar let op: als je werknemer om preventieve redenen in quarantaine moet blijven of een bepaald gebied niet mag verlaten, dan keert de verzekeraar niet uit.

Beoordeel ons