055-3600102 info@be-insured.info

Als je als zelfstandig ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wilt raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald (risico)gebied niet mag verlaten, dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een AOV dekt namelijk alleen inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situaties geen sprake van. Als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken, krijg je wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Beoordeel ons