055-3600102 info@be-insured.info

Autoschade melden

Heeft u schade gereden? U kunt hier 24 uur per dag, 7 dagen per week melding van maken bij be-insured.

Zorg altijd eerst voor uw eigen veiligheid. Zorg dat uw auto op een veilige plek staat en de rest van het verkeer niet hindert. Blijf altijd hoffelijk en kalm.

Wat te doen na een aanrijding met uw auto?

  • Erken geen schuld en doe geen uitspraken over een schadevergoeding
  • Vul direct na het ontstaan van de schade het Europees schadeformulier in of meld de schade online.
  • Laat dit schade-aangifteformulier ook door de tegenpartij ondertekenen. Houd zelf het origineel.
  • Waarschuw de politie en noteer de naam van de agent en het adres van het politiebureau op het schadeformulier.
  • Noteer ook de naam- en adresgegevens van eventuele getuigen.
  • Maak, zo mogelijk, foto’s van de situatie.

Kunt u door de schade niet verder rijden?

Neem contact op met de hulpdienst van uw verzekeraar. U vindt dit telefoonnummer op de groene kaart en in de polis. Het is verstandig dit nummer ook op te slaan in uw telefoon.

Hulpverleningskaart/Groene kaart
Ook op de hulpverleningskaart bij uw groene kaart vindt u beknopt wat u moet doen in geval van schade door een ongeval. U vindt hierop ook het telefoonnummer van de hulpdienst bij ongevallen.

U kunt het schadeformulier samen met de overige documenten, zoals foto’s naar ons mailen op info@be-insured.info. Wij gaan er zo snel mogelijk mee aan de slag.

Europees schadeformulier

Mobiel schade melden