055-3600102 info@be-insured.info

Voor alle inkomens, zakelijke en

particuliere

verzekeringen

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen van bestuurders bij schadeclaims.

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door jou en je medebestuurders. Dit kan tot hoge juridische kosten leiden, zelfs wanneer de claim onterecht is De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de juridische kosten en de uiteindelijke schadevergoeding. Zo kun je onbezorgd je werk doen.

Wanneer je vereniging, vennootschap of stichting een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluit, is het hele bestuur verzekerd. Dit geldt ook wanneer er meerdere bv’s in een holding zijn ondergebracht.

 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor:

  • Interne aansprakelijkheid; Als je als bestuurder, commissaris of toezichthouder tekortschiet in de vervulling van je taak, kan de vereniging of stichting zelf je aansprakelijk stellen.
  • Externe aansprakelijkheid; Als je onzorgvuldig handelt richting derden kun je door hen aansprakelijk worden gesteld.

Er is geen dekking wanneer:

  • De schade met opzet is veroorzaakt
  • Wanneer je jezelf of anderen bevoordeelt
  • In het geval van vermogensdelicten, zoals diefstal en afpersing
  • Er sprake is van boetes en dwangsommen