055-3600102 info@be-insured.info

Voor alle inkomen, zakelijke en

particuliere

verzekeringen

Duurzame inzetbaarheid staat al zeker een decennium in de top-tien van HR. Toch zien wij in de praktijk dat veel werkgevers nog steeds met hagel schieten als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Het gevolg: veel kosten en weinig inzicht in wat maatregelen echt kunnen opleveren.

Maar liefst 75% van het verzuim binnen een organisatie is niet-medisch van aard, maar wordt veroorzaakt door gebeurtenissen in de privésfeer: stress door echtscheiding, schulden en andersoortige problematiek. Een enkele verzuimdag kost een werkgever gemiddeld tussen € 250 en € 450 per persoon. Een snelle rekensom leert dat investeren in duurzame inzetbaarheid flink wat kan opleveren.

De tools van be-insured verbeteren de motivatie en gezondheid van medewerkers en zorgen voor een betere balans tussen hun werk en privé. Samen met u zoeken onze specialisten naar passende oplossingen en interventies op maat. Met als vast uitgangspunt: de samenhang tussen duurzame inzetbaarheid, bestaande (collectieve) zorg- en inkomensverzekeringen en arbodienstverlening.

Meer weten over onze aanpak? In het whitepaper Duurzame inzetbaarheid nemen wij u in vier stappen mee naar een integraal beleid op dit gebied. De gouden combinatie tussen inkomen, zorg en arbodienstverlening blijkt de X-factor voor iedere organisatie.