055-3600102 info@be-insured.info

Gebouwenverzekering

Brand, inbraak, storm of een aanrijding kan voor flinke schade zorgen aan gebouwen. Met de gebouwenverzekering zijn uw bedrijfspand en de bijgebouwen goed verzekerd. Daarnaast vallen zonwering, antennes, lichtreclames, uithangborden en andere onderdelen aan het gebouw onder de dekking.

Schade die opzettelijk wordt veroorzaakt of die ontstaat door slecht onderhoud is niet verzekerd. Ook schade door aardbevingen en milieuschade is niet gedekt.