Gebouwenverzekering

Met de Gebouwenverzekering verzekert u uw bedrijfspand. 

Brand, inbraak, storm of een aanrijding kan voor flinke schade zorgen aan gebouwen. Met de Gebouwenverzekering is uw bedrijfspand goed verzekerd. U sluit deze verzekering los af of als dekking bij de Brandverzekering. De verzekering is geschikt voor alle zakelijke gebouwen, zowel voor kleine ondernemers als voor grote bedrijven.

 

Wat is verzekerd met een gebouwenverzekering?

Met deze verzekering verzekert u uw bedrijfspand en bijgebouwen. Ook zonweringen, antennes, lichtreclames, uithangborden en andere onderdelen aan het gebouw vallen onder de dekking.

Schade die opzettelijk wordt veroorzaakt of die ontstaat door slecht onderhoud is niet verzekerd. Ook schade door aardbevingen en milieuschade is niet gedekt.

De gebouwenverzekering is los af te sluiten, maar ook opgenomen in de verschillende pakketpolissen. Vanzelfsprekend is deze verzekering maatwerk. Wij adviseren u hierin graag. 

Contact opnemen

De verzekering vergoedt onder meer schade veroorzaakt door:

  • Brand en ontploffing inclusief bereddingskosten en blussen
  • Blikseminslag en inductieschade door onweer
  • Inbraak en pogingen daartoe
  • regenwater
  • leidingwater
  • storm, hagel en sneeuw

Daarnaast worden ook de kosten vergoed voor:

  • opruimingskosten en kosten voor noodzakelijke aanpassingen
  • misgelopen inkomsten uit verhuur
  • herstel van tuin en bestrating
  • kosten om de schade te beperken