055-3600102 info@be-insured.info

Inventaris-/Goederenverzekering

De goederen en inventarisverzekering dekt schade aan uw goederen, machines en inventaris door bijvoorbeeld brand, water en/of diefstal. Ook opruimingskosten, bereddingskosten, herstelkosten en eventuele gevolgschade vallen onder deze verzekering. Beschadigde eigendommen van medewerkers zijn ook gedekt met een goederen en inventarisverzekering.

U kunt de inventaris- en goederenverzekering toevoegen aan een brandverzekering, maar ook los afsluiten.