055-3600102 info@be-insured.info

Inventaris-/Goederenverzekering

Deze verzekering biedt dekking voor uw goederen, machines en inventaris bij schade door brand, water en/of diefstal. Ook opruimingskosten, bereddingskosten, herstelkosten en eventuele gevolgschade zijn verzekerd. Zijn de eigendommen van uw medewerkers beschadigd, dan wordt dit eveneens vergoed.

U kunt de inventaris- en goederenverzekering toevoegen aan een brandverzekering, maar ook los afsluiten.