High End Audio

High End Audioverzekering

Het streven naar een optimale reproductie van muziek in de huiskamer kan uitgroeien tot een prachtige hobby. Stap voor stap wordt een audio installatie samengesteld in het streven naar perfectie. In dit streven wordt vaak flink geïnvesteerd in apparaten, luidsprekers, bekabeling en bezit men een riante verzameling geluidsdragers. En om deze droom geen nachtmerrie te laten worden is het natuurlijk goed verzekerd. Toch..?

Een doorsnee inboedelverzekering dekt maximaal € 12.000 aan computers, beeld en geluidsapparatuur, accessoires en beeld of geluiddragers. Samen dus. Zomaar de helft kan al worden ingenomen door computers en beeldapparatuur die men in huis heeft.  Rest er € 6.000 op basis van nieuwwaarde voor de audio. En dat is soms al te weinig voor de collectie elpees..

High End Audioverzekering

Foto: Audio21 te Wapenveld

Hoe werkt een High End Audioverzekering

Met een High End Audioverzekering is al uw audio goed verzekerd. Niet alleen de apparatuur, maar ook uw muziekcollectie en bekabeling. En beeld-, computer- of fotoapparatuur kan er gewoon in meegenomen worden 

Een  inboedelverzekering inclusief uw high end audio is altijd maatwerk. Hoe werkt het?

Om te beginnen maken we een inventarisatie van uw huidige situatie:

  • Wat is de nieuwwaarde van uw apparatuur inclusief beeld-, computer- en fotoapparatuur inclusief accessoires en informatie-, beeld- en geluidsdragers?
  • Tot welk bedrag biedt uw huidige verzekering dekking, in totaal en voor de rubriek elektronica met toebehoren in het bijzonder?
  • Worden er beveiligingseisen gesteld en wordt daaraan voldaan?
  • Geldt er bij uw huidige verzekering een dekking op basis van nieuwwaarde of op dagwaarde? En wat is die dagwaarde nu?
  • Hoe en tegen welke waarde is de overige inboedel verzekerd? Bevat de inboedel nog meer bijzondere bezittingen en is het verzekerde bedrag realistisch?

Om de inboedelwaarde te bepalen zijn er twee mogelijkheden:

  1. Op basis van een inventarisatielijst. Dit levert een behoorlijk precieze bepaling op, maar is wel even werk. De uitkomst kunt u opnemen in het offerteformulier.
  2. Op basis van de inboedelwaardemeter. Bij deze bepaling geldt er tevens garantie tegen onderverzekering. Deze is ook opgenomen in het offerteformulier.

Op basis van de inventarisatie kan bepaald worden of er een wijziging in de dekking nodig is. Soms kan dat prima bij uw huidige verzekeraar, soms niet. We brengen dan in kaart hoe het ook kan. Desgewenst in combinatie met overige woonverzekeringen zoals opstal of aansprakelijkheid.

Wij werken met meerdere verzekeraars samen en kunnen zo altijd een passende verzekering bieden. U kunt, geheel vrijblijvend, een maatwerkofferte aanvragen.