055-3600102 info@be-insured.info

Inkomensverzekeringen

Wat is een inkomensverzekering?

Een inkomensverzekering is een verzamelnaam voor alle verzekeringen die medewerkers en ondernemers beschermen tegen de financiële risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar zorgt dat de verzekerde in zulke gevallen alsnog inkomen of een aanvulling daarop heeft.

Medewerker
Bent u een werkgever? Dan kunt u het inkomen van uw medewerkers verzekeren via één van de onderstaande oplossingen.

Verzuimverzekering
Bij ziekte moet u maximaal 2 jaar lang het salaris doorbetalen van uw medewerker. Een verzuimverzekering neemt de kosten van uw wettelijke loonbetalingsverplichting van u over.

Verzuim in combinatie met arbodienst/casemanagement
Voor de ondernemers die hun financiële risico’s van de wettelijke loondoorbetalingsverplichting willen verkleinen. Daarnaast kunt u rekenen op een professionele casemanager die het gehele verzuimtraject begeleidt.

WIA-verzekering voor medewerkers
Is uw medewerker langer dan 2 jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt (voor 35 tot 80%)? Dan heeft hij recht op een WGA-uitkering. Dit leidt tot een flinke inkomensterugval. Een WIA-verzekering biedt een aanvulling op de WGA-uitkering van het UWV. Met deze inkomensverzekering behoudt uw medewerker zo tot maximaal 80% van zijn bruto jaarinkomen.

WGA-ERD (eigen risicodrager)
Raakt een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij na 2 jaar een WGA-uitkering van het UWV. U betaalt hiervoor maandelijks premie aan de belastingdienst. Echter: u kunt ook eigenrisicodrager worden en dit risico verzekeren. Deze verzekering vergoedt de WGA-basisuitkering van uw medewerker, begeleidt de re-integratie en helpt bij het voorkomen van toekomstige arbeidsongeschiktheid.

Ondernemer

Bent u zelfstandig ondernemer (ZZP, v.o.f. , maatschap)? Dan maakt u géén aanspraak op een uitkering van een werknemersverzekering of van de overheid. Dit geldt meestal ook voor een DGA. Een AOV, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, is een inkomenverzekering voor ondernemers. Met een AOV ontvangt u maandelijks tot maximaal 80% van uw gemiddelde inkomen.