055-3600102 info@be-insured.info

Voor alle inkomens en zakelijke en

particuliere

verzekeringen

Inkomensverzekeringen

Wat is een inkomensverzekering?

Een inkomensverzekering is een verzamelnaam voor alle verzekeringen die medewerkers en ondernemers beschermen tegen de financiële risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar zorgt dat de verzekerde in zulke gevallen alsnog inkomen of een aanvulling daarop heeft. 

zorgverzekering

Ben je een werkgever?

Dan kun je het inkomen van je medewerkers verzekeren via één van de onderstaande oplossingen.

Verzuimverzekering

Bij ziekte moet je maximaal 2 jaar lang het salaris doorbetalen van je medewerker. Een verzuimverzekering neemt de kosten van je wettelijke loonbetalingsverplichting van je over.

Verzuim in combinatie met arbodienst/casemanagement

Voor de ondernemers die hun financiële risico’s van de wettelijke loondoorbetalingsverplichting willen verkleinen. Daarnaast kun je rekenen op een professionele casemanager die het gehele verzuimtraject begeleidt.

WIA-verzekering voor medewerkers

Is je medewerker langer dan 2 jaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt (voor 35 tot 80%)? Dan heeft hij recht op een WGA-uitkering. Dit leidt tot een flinke inkomensterugval. Een WIA-verzekering biedt een aanvulling op de WGA-uitkering van het UWV. Met deze inkomensverzekering behoudt je medewerker zo tot maximaal 80% van zijn bruto jaarinkomen.

WGA-ERD (eigen risicodrager)

Raakt een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij na 2 jaar een WGA-uitkering van het UWV. Je betaalt hiervoor maandelijks premie aan de belastingdienst. Echter: je kunt ook eigenrisicodrager worden en dit risico verzekeren. Deze verzekering vergoedt de WGA-basisuitkering van je medewerker, begeleidt de re-integratie en helpt bij het voorkomen van toekomstige arbeidsongeschiktheid.

Ben je zelfstandig ondernemer (ZZP, v.o.f. of maatschap)?

Dan maak je géén aanspraak op een uitkering van een werknemersverzekering of van de overheid. Dit geldt meestal ook voor een DGA.                                                Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), is een inkomensverzekering voor ondernemers. Met een AOV ontvang je maandelijks tot maximaal 80% van je gemiddelde inkomen.