055-3600102 info@be-insured.info

WIA-vertaler voor de werkgever 

Werknemer meldt zich ziek 

Meldt dit zo snel mogelijk bij je Arbodienst en Verzekeraar (als je een ziekteverzuimverzekering hebt). Soms is er een koppeling tussen de verzekeraar en arbodienst, maar we gaan er nu maar even niet vanuit. 

Hoeveel moet je de zieke werknemer het eerste jaar betalen als hij/zij ziek is?

Het volledige eerste jaar (52 weken) betaal je de werknemer minimaal 70% van het salaris en maximaal 100% dit is afhankelijk van het arbeidscontract of CAO. Het moet minimaal het minimumloon zijn (voor 2023 is dat € 23.940 per jaar). Het gemaximeerd loon 2023 is € 66.956 per jaar.

Wat is gemaximeerd dagloon?

Dat is het loon wat de werknemer kreeg voordat hij/zij ziek werd aan salaris tot € 66.954 per jaar (20223. 

Hoeveel moet je de zieke werknemer het tweede jaar betalen als hij/zij ziek is? 

Het volledige tweede jaar (52 weken) betaal je de werknemer minimaal 70%. Het kan voorkomen dat de medewerker onder het minimumloon komt. De werknemer kan hiervoor toeslagen aanvragen. Ook hier geldt de bepaling van de arbeidsovereenkomst of CAO. 

Kan ik mijn werknemers hiervoor verzekeren? 

Ja, voor kleine en middelgrote werkgevers kan een ziekteverzuimverzekering een uitkomst bieden. Bijvoorbeeld: Jan heeft een schildersbedrijf met twee mensen in loondienst. Eén van zijn werknemers wordt ziek. Jan gaat op zoek naar een vervanger, en moet het loon doorbetalen van zijn zieke werknemer. Dit zijn extra kosten die verzekerd kunnen worden. 

Wat als mijn medewerkster ziek is door zwangerschap of bevalling, een werknemer heeft een orgaan gedoneerd of mijn medewerker heeft een zogenaamde no-riskpolis? 

Voor deze medewerkers heeft het UWV een oplossing. Je krijgt een tegemoetkoming vanuit het UWV. Je betaalt wel het loon door voor 100% tot het gemaximeerd loon. 

Bovenstaande is voor een totale periode van twee jaar (104 weken). 

Wat gebeurt er na twee jaar? 

Het UWV beoordeelt of de medewerker nog kan werken en zo ja, hoeveel procent dat is. 

0% tot 35% arbeidsongeschikt?

Je medewerker heeft geen recht op een uitkering via het UWV. Je gaat kijken of je een andere functie binnen je bedrijf hebt waar je de medewerker kunt laten werken. Heb je geen mogelijkheden voor een andere functie, dan kun je kijken of je de medewerker bij een ander bedrijf kan laten werken. 

Kan ik mijn werknemers hiervoor verzekeren?  

Ja, hiervoor is de WIA-Bodemverzekering. Deze biedt een uitkering aan tot het door het UWV vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid. Wanneer je werknemer 15% tot 35% arbeidsongeschikt is heeft hij/zij recht op een uitkering. 

Vanaf 35% arbeidsongeschikt? 

De medewerker wordt automatisch ontslagen na 104 weken ziek te zijn geweest. UWV neemt vanaf nu de leiding. 

Let wel op: Je wordt als werkgever achteraf beoordeeld door het UWV. Ben je een “goede werkgever” geweest met betrekking tot re-integratie, dan gebeurt er niks. Heb je volgens het UWV te weinig gedaan, dan kan het zijn dat het UWV je verplicht het salaris van de medewerker een jaar langer door te betalen. Dit noemen we een loonsanctie. Je krijgt ook een boete via je WHK-beschikking over een periode van 10 jaar hierna. Hoe meer je meewerkt aan de re-integratie van je (ex)werknemer, hoe meer je beloond wordt door het UWV, en des te minder je gaat betalen. 

Kan ik mijn werknemers hiervoor verzekeren?  

Ja Een WGA Hiaat (uitgebreid) verzekering vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het verzekerde loon van maximaal € 66.956 (1 januari 2023).
Als je medewerker meer dan € 66.956 loon heeft, dan kan hij/zij minimaal 70% van het loon boven de € 66.956 verzekeren met een WIA-Excedent verzekering


Nog meer besparen? Vraag het Lola
Wil je meer informatie over andere verzekeringen? Misschien voor een aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering of woonhuisverzekering enz. Lola denkt graag met je mee.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

be-insured
Average rating:  
 0 reviews