055-3600102 info@be-insured.info

WIA-verzekeringen voor medewerkers

Kan je medewerker na 2 jaar ( 104 weken) ziekte nog steeds niet of minder aan het werk? Dan vraagt hij of zij een WIA-uitkering aan bij UWV.

De wettelijke WIA-uitkering krijgt een arbeidsongeschikte medewerker van UWV. Als werkgever kun je voor je medewerker(s) een WIA-verzekering afsluiten. Een WIA-verzekering is een verzekering die zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering van uw arbeidsongeschikte medewerker.

Is je medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan vult een          WIA-verzekering het inkomen gegarandeerd aan tot minimaal 70%.                Dit is tot het maximaal vastgestelde dagloon van het UWV, op dit moment zo’n € 54.000. Voor een aanvulling op het salaris daarboven is er een          WIA-excedentverzekering.

Rekenvoorbeeld:
  Je hebt een medewerker die  ziek is. Loon voor ziekmelding is € 40.000.         De restverdiencapaciteit van je medewerker is 50%.
Na 104 weken krijgt je medewerker een WGA uitkering van                            70% * (50% van € 40.000)= € 14.000. Met een WGA-hiaat uitgebreid verzekering (met een dekking tot 70%) wordt dit aangevuld tot € 28.000 (70% * € 40.000)

Een WIA-verzekering is een heel aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde en maakt dat, in een toch al vervelende situatie, je medewerker een inkomen behoudt van minimaal 70%.

Wil je meer informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn om je medewerkers bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, toch van een redelijk inkomen te voorzien? Neem dan contact op met onze verzuimadviseur.

Contact

13 + 7 =